Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Kursy walut     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Zmień kontrast Zmień wielkość czcionki

Świadczenia z zakresu pomocy społecznej

 

Świadczenia z zakresu pomocy społecznej

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej mają osoby i rodziny, które spełniają kryteria dochodowe określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006r (Dz. U z 2006r. Nr 135, poz. 950):

 - dla osoby samotnie gospodarującej - w wysokości nieprzekraczającej 477 zł netto

  dla osoby w rodzinie - w wysokości nieprzekraczającej 351 zł netto, przy jednoczesnym
wystąpieniu co najmniej jednej z wymienionych okoliczności:

 • ubóstwo,
 • sieroctwo,
 • bezdomność,
 • bezrobocie,
 • niepełnosprawność,
 • długotrwała lub ciężka choroba,
 • przemoc w rodzinie,
 • potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi,
 • potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego,
 • brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • alkoholizm lub narkomania, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna.

Do ustalenia, czy rodzina lub osoba ubiegająca się o pomoc społeczną spełnia kryterium dochodowe sumuje się miesięczne dochody, bez względu na tytuł źródło ich uzyskania, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, pomniejszone o podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne i alimenty świadczone na rzecz innych osób.

Przyznanie świadczenia pomocy społecznej musi być poprzedzone przeprowadzeniem wywiadu rodzinnego (środowiskowego). Prawo do świadczenia pieniężnego przyznaje się w drodze decyzji administracyjnej, od której stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty doręczenia za pośrednictwem ośrodka.

Pomoc finansowa realizowana w postaci świadczeń pieniężnych

 • zasiłki celowe,
 • zasiłki okresowe,
 • zasiłki stałe,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne.

- Pomoc w postaci pracy socjalnej-osobom i rodzinom udziela się (niezależnie od sytuacji dochodowej)

- Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem

- Pomoc rzeczowa realizowana poprzez wydawanie żywności

Gmina Strzelce Wielkie
ul. Częstochowska 14 98-337 Strzelce Wielkie pow. pajęczański woj. łódzkie
tel.: (34) 311 07 94; 311 04 93; 311 07 72; 311 07 78 fax: 34 311 07 78 email: ugstrzelce@post.pl
NIP: 508-001-39-40
Licznik odwiedzin
Licznik odwiedzin:
1604937
Dzisiaj:
211
Gości on-line:
0
Twoje IP:
54.81.231.226
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x